3-oxoadipyl-CoA thiolase
Enzyme information
Common names
3-oxoadipyl-CoA thiolase
2.3.1.174
EC Number
2.3.1.174
Links
Reactions
Acetyl-CoA + Succinyl-CoA => CoA + 3-Oxoadipyl-CoA