diaminopimelate epimerase
Enzyme information
Common names
diaminopimelate epimerase
5.1.1.7
EC Number
5.1.1.7
Links
Reactions
LL-2,6-Diaminoheptanedioate = meso-2,6-Diaminoheptanedioate