lactoyl-CoA dehydratase
Enzyme information
Common names
lactoyl-CoA dehydratase
lactoyl coenzyme A dehydratase
lactyl-coenzyme A dehydrase
lactyl CoA dehydratase
acrylyl coenzyme A hydratase
lactoyl-CoA hydro-lyase
4.2.1.54
EC Number
4.2.1.54
Links
Reactions
Lactoyl-CoA = H2O + Propenoyl-CoA