trehalose O-mycolyltransferase
Enzyme information
Common names
trehalose O-mycolyltransferase
alpha,alpha'-trehalose 6-monomycolate:alpha,alpha'-trehalose mycolyltransferase
alpha,alpha'-trehalose-6-mycolate:alpha,alpha'-trehalose-6-mycolate 6'-mycolyltransferase
2.3.1.122
EC Number
2.3.1.122
Links
Reactions
2 alpha,alpha'-Trehalose 6-mycolate = alpha,alpha-Trehalose + alpha,alpha'-Trehalose 6,6'-bismycolate